+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

GRAFOLOGIE

Poznejte hlouběji sebe sama, své blízké i lidskou povahu obecně.
Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit velmi přesně vitalitu, hospodaření s energií, temperament, racionalitu, sociabilitu, vůli, dynamiku a další vlastnosti pisatele. Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáme také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín”.
 
Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď”.
Historie
 • 1609 v Paříži soudní mistr písařský Francois Demelle napsal: „Návod k posuzování padělaných písem neboli k srovnání písma s podpisem”.
 • 1622 v Bologni učený profesor lékařství Camillo Baldo vydal italské pojednání o tom, jak lze z rukopisu poznat pisatelovu přirozenost a povahu.
 • 1875 položil základní kámen k systému vědeckého rozboru písma a zároveň „francouzské grafologické škole” duchovní Jean Hippolit Michon: „Systéme de Graphologie”.
 • 1897 berlínský znalec písma Wilhelm Langenbruch , mnichovský básník, sochař a grafolog Hans H.Busse, psychiatr Georg Meyer (dílo: „Vědecké základy grafologie”) a filosof Ludwig Klages založili Německou grafologickou společnost.
 • Profesor fyziologie Wilhelm Preyer knihou „Psychologie písma” postavil základ „německé grafologické škole”.
 • Další významné mezinárodní osobnosti zabývající se rozpoznáváním lidské povahy podle písma: Aristotelés, Goethe, Max Pulver, Roda Wieserová a další.
 • Významní čeští grafologové a představitelé “československé grafologické školy”: Robert Saudek, Vilém Schönfeld, Julie Flanderková, Libor Richter.

GRAFOTERAPIE

Rukopisem k rozvoji osobnosti.
Na utvoření osobnosti každého člověka má vliv řada faktorů. Můžeme vyjmenovat genetické dispozice získané po předcích, vliv výchovného zaměření rodičů a školy, působení aktuálního stavu a hodnot společnosti, sociálního prostředí (rodinného, školního, pracovního, mimopracovního), které může být podnětné a podporující anebo brzdící a podceňující. Z těchto různorodých vlivů vznikne také originální rukopis pisatele, přestože jeho základem je osvojená školní předloha dané země. Rukopis zrcadlící duši. Námitka může znít:”Já ale pokaždé píšu jinak.” Potom stejně proměnlivé je naše prožívání, city, chování. Vše se vyvíjí a mění.
 
Grafoterapie vychází z poznatků, dokazujících, že pokud záměrně podle určitých pravidel měníme svůj rukopis a posléze zautomatizujeme, změníme se. Obecně tato cesta vede k integraci osobnosti a zpevnění její jedinečnosti, k probuzení nástrojů užitečných pro život, pochopení používaných a překonaných nebo těch, jež vyžadují časté opravy. Systematickou příjemnou prací pod vedením lektora dochází na pohodových setkáních také k uvolnění napětí a stresu, osvobození od úzkosti a strachů, k harmonizaci duše a těla.
Historie
 • Metoda vznikla na konci 20 století a její autorkou je paní Mary Dawn Gladson.
 • „Náš rukopis je mapou naší úplné psychologické tváře, našich pocitů, našich strachů, našich potřeb, našich nadání, našich postojů, naší emocionální přirozenosti, našich mentálních schopností, naší pravé podoby a našeho pohledu na život.” – citace z knihy Mary Dawn Gladson „Změňte písmo, změníte život”.

ARTETERAPIE

Umění pro zdraví.
Pozitivní síla umění je základem pro arteterapeutickou metodu. Nejpodstatnější zdroje její energie nacházíme tři:
1. samotný proces vlastní tvorby (malování, hudba, divadlo, keramická tvorba, design)
2. výsledné dílo tvořícího člověka (obraz, fotografie, zahrada)
3. umělecká činnost okolního světa, která nás obklopuje (architektura, móda) . 

Uměleckou činnost přitom používáme v celé její škále od výtvarných technik po tvůrčí psaní.
Účastníci kurzu procházejí cestou sebepoznání, uvolnění, radosti z rozmanitosti, vlastních schopností a mnohotvárnosti pojetí světa v dílech kolegů. Studenti se naučí nejrůznějším technikám dobře použitelným při práci s dětmi, programech s dospělými, pro vlastní volný čas a rozvoj dosud utajených dovedností.

Historie
 • O rozvoj metody a její název “art therapy” se od třicátých let 20.století zasloužila Margaret Naumburgová , která vycházela z psychoanalytického přístupu.
 • V 60 letech 20.století bylo otevřeno první oficiální studium arteterapie na Hanneman university ve Filadelfii.
 • Mezi významné osobnosti z oboru arteterapie patří Edith Kramerová – sochařka a arteterapeutka, pomáhající dětem emigrantů do USA v období druhé světové války, Leo Navrátil – rakouský psychiatr, který diagnostikoval pacienty podle jejich kreseb a maleb.

Egyptologie

Umění pro zdraví.
Pozitivní síla umění je základem pro arteterapeutickou metodu. Nejpodstatnější zdroje její energie nacházíme tři:
1. samotný proces vlastní tvorby (malování, hudba, divadlo, keramická tvorba, design)
2. výsledné dílo tvořícího člověka (obraz, fotografie, zahrada)
3. umělecká činnost okolního světa, která nás obklopuje (architektura, móda) . 

Uměleckou činnost přitom používáme v celé její škále od výtvarných technik po tvůrčí psaní.
Účastníci kurzu procházejí cestou sebepoznání, uvolnění, radosti z rozmanitosti, vlastních schopností a mnohotvárnosti pojetí světa v dílech kolegů. Studenti se naučí nejrůznějším technikám dobře použitelným při práci s dětmi, programech s dospělými, pro vlastní volný čas a rozvoj dosud utajených dovedností.

Historie
 • O rozvoj metody a její název “art therapy” se od třicátých let 20.století zasloužila Margaret Naumburgová , která vycházela z psychoanalytického přístupu.
 • V 60 letech 20.století bylo otevřeno první oficiální studium arteterapie na Hanneman university ve Filadelfii.
 • Mezi významné osobnosti z oboru arteterapie patří Edith Kramerová – sochařka a arteterapeutka, pomáhající dětem emigrantů do USA v období druhé světové války, Leo Navrátil – rakouský psychiatr, který diagnostikoval pacienty podle jejich kreseb a maleb.