+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Individuální konzultace nabízejí setkání, která v krátkém čase přispějí k hlubšímu vhledu na určité téma nebo do konkrétní situace a projasní je.

Často se skrze individuální konzultace objeví několik možností řešení, dosud neznámých. Nástroje k poznání a změně používáme z oblasti grafologie, arteterapie, grafoterapie, psychologie a relaxačních technik. Metody zvolíme na základě dohody s klientem po vysvětlení jejích účinků. Přístup ke změně je systematický a celistvý.

Nejčastější témata individuálních konzultací
 • jádro vlastní osobnosti, vliv individuální životní cesty (soukromé, profesní), význam a pochopení blízkých vztahů
 • křižovatky, rozhodování, odbočení a návraty, zastavení, zdržení, plynutí,  nálezy a ztráty na životní pouti z duchovního pohledu
 • propojení minulosti s přítomností a budoucností
 • konzultace nad archetypálními obrazy duše – inspirativní setkání s vhledem skrze obrazy, cesta k okamžitému pochopení a nalezení aktuálních řešení
 • partnerské a jiné mezilidské vztahy
 • proces výchovy a rozhodování o studiu
 • pracovní oblast, vhodnost výběru a faktory spokojenosti
 • rodové linie a kořeny, síla tradice
 • sny – podmínkou individuální konzultace jsou výklady minimálně 3 snů
 • supervizní konzultace z oblasti grafologie (rozbory rukopisů, grafologická analýza) a arteterapie
 • poradenství při vytváření firemního loga v ručně psané podobě – psychologie marketingu, dopad, nové podněty, cílem je podpora úspěchu firmy prostřednictvím vytvoření vhodného logotypu
Cíl

Hlubší sebepoznání, porozumění svojí životní situaci a blízkým vztahům, vhled do vlastní životní cesty a objevení jejího smyslu, nalézání řešení na osudových křižovatkách a získávání nadhledu, uvolnění přístupu ke zdrojům životní energie a radosti, zlepšení komunikace s vlastním Já.

Délka setkání

Podle dohody, zpravidla 1 – 2 hodiny.

Ceny individuálních konzultací

800 Kč za 1. hod., 600 Kč za každou další hodinu