typkurz na místě
datum21. 10. 2016 - 27. 01. 2017
čas17:30 - 20:00 hod.
adresaArt centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
cena5 000 Kč záloha1 000 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku na sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Účastníci kurzu se naladí v rámci prožitkových cvičení na symboly a mystickou stránku života. Jedná se o oblast viditelných i neviditelných věcí, doprovázejících člověka od pradávna a majících do dnes stěžejní význam pro duchovní rozvoj člověka při cestě za harmonickou celistvostí. Její postupné nabývání jde “ruku v ruce” se změnami vnějšími, dochází k životu v proudu synchronicity, vedoucímu k naplněnosti, pochopení smyslu a přijetí.
Při výuce, probíhající v uměleckém centru pod bájnýmVyšehradem, se prolíná teoretická arteterapeuticko – psychologická a mysticko – mytologická část s praktickou zkušenostně – sebepoznávací.
Dovednosti nabývají studenti v duchu hesla “Cvičení dělá Mistra”. Jejich pestrá paleta je skvěle aplikovatelná v pracovní i soukromé oblasti života. V samotném průběhu kurzu zaznamenávají účastníci pozitivní změny ve svém životě, ve vnitřním prožívání i fungování nebo prosazování se v rámci vnějšího světa.
Na konci výcviku dostanete “Osvědčení o výcviku v artetechnikách”.

Osnova:

  • obecné symboly, opakující se na různých místech světa
  • specifická symbolika odlišných kultur a etap v historii lidstva
  • náboženská symbolika
  • vstoupení do světa magie a mystiky
  • metody: kresba – malba, tvůrčí psaní, poetoterapie, dramaterapie, taneční terapie, muzikoterapie
  • vyjádření vlastní jedinečnosti skrze symboly
  • praktický nácvik a osobní prožitek
  • rozvoj intuice a empatie, rozšíření vnímání, načerpání energie
  • uvolnění od stresu a nároků všedních dní, vizualizace a meditace
Informace

Datum: 21. 10. 2016 –  27. 01. 2017, vždy v pátek (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Čas: 17:30 – 20:00 hod. 
Místo konání: Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
Lektorský tým: Štěpánka Čechová, Eva Franklinová
Cena: 5 000 Kč, možnost absolvování jednotlivých lekcí – 500 Kč/1 lekce (nelze získat Osvědčení o výcviku v artetechnikách), v ceně kurzu jsou zahrnuty výtvarné potřeby a materiály

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.