typkurz na místě
datum27. 02. 2016
čas10:00 - 17:00 hod
adresaArt Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
cena1100 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.

Typologie MBTI je velmi účinný nástroj poskytující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných  a slabých stránek.

Jsme schopni klientovi poradit, v jaké profesní oblasti by se mohl nejlépe realizovat, co by ho bavilo
a jaký životní styl by mu vyhovoval. MBTI typ můžeme zjistit pomocí testu – ale zrovna tak za použití grafologie.  Písmo může mít oproti testu určité výhody: k určení osobnostního MBTI typu za pomoci písma nám stačí několik vteřin nebo minut. Rovněž získáváme určitý model partnerského vztahu, protože můžeme odhadovat na jakých styčných a konfliktních plochách se budou odehrávat partnerské interakce a v jakých rolích se budou partneři navzájem doplňovat.

Typologie MBTI I. a II. vychází z klasických jungovských funkcí doplněním škály perceive˜–judging a introverze˜–extraverze.

Seznámíme se s ní do hloubky na dvou na sebe navazujících sobotních seminářích. Budeme si moci přinést vlastní rukopisy a procvičovat si na nich určování funkcí a MBTI typů. Vyzkoušíme si také hypotetické modelování partnerských vztahů.

Osnova semináře

1. 4 jungovské funkce: myšlení, cítění, intuice, vnímání a jejich projevy v rukopisu
2. hierarchie funkcí: dominantní, sekundární, terciální a inferiorní, jejich vývoj během životního zrání
3. kombinace funkcí a jejich profesní aplikace
4. extravertní a introvertní zaměření jednotlivých funkcí (introvertní intuice versus extravertní intuice)
5. projevy inferiorních (nevědomých) funkcí
6. životní styly: perceiveing a judging a jak je poznat v rukopisu
7. Kierseyho rozdělení na 4 temperamenty: SJ, SP, NF a NT a jejich role ve společnosti
8. psychologický profil 16ti typů MBTI včetně jejich optimální profesní seberealizace, příklady fiktivních i reálných osobností
9. praktické procvičování s rukopisy – určování MBTI typů v písmu
10. MBTI a partnerské vztahy

Informace

Datum:  sobota 27. února 2016, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 1 100 Kč

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.