typkurz na místě
datum25. 09. 2016
čas10:00 - 17:00
adresaArt Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
cena1100 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosíme využijte naši Elektronickou přihlášku.

Enneagram představuje devět základních nevědomých strategií, kterými přistupujeme k životu. Enneagram přináší hluboký vhled do naší osobnostní strategie a umožňuje nám ji překročit. Byl využíván súfijskými mystiky nebo Georgiem Gurdjieffem jako nástroj sloužící k osobní transformaci. Zcela autentický a celistvý člověk je schopen používat všech devět strategií svobodně podle měnící se situace, avšak obvykle jsme jakoby spoutáni reakcemi typickýmu pro určitý typ; máme tendenci následovat určitý zafixovaný “pattern” (vzorec, mechanismus), ačkoliv vnější podmínky se proměňují. Enneagram přináš vhled do našeho tvrdošíjného zafixování a do našich přednastavených interakcí s ostatními typy.

Shrňme si úplně pro začátek alespoň označení oněch devíti základních strategií:

  • Jedničky = perfekcionističtí idealisté usilující se o čistotu, dokonalost a nápravu světa
  • Dvojky = obětaví empatičtí dárci usilující o lásku a uznání druhými
  • Trojky = seběvědomí hrdinové usilující o zářivý úspěch a prestiž
  • Čtyřky = tragičtí kreativní romantici libující si v pocitu nepochopené jedinečnosti
  • Pětky = klidní intelektuální pozorovatelé a shromažďovatelé veškerého vědění
  • Šestky = loajální pracanti s respektem vůči autoritám, snažící se úzkostlivě vyvarovat jakékoli hrozbě
  • Sedmičky = povrchní hedonisté hýřící optimismem, surfující na hladině příštího možného
  • Osmičky = vůdčí bossové usilující o kontrolu, moc a sílu, snažící se potlačit jakékoli známky slabosti nebo zranitelnosti
  • Devítky = pasivní mírotvůrci snažící se o soužití v harmonii se všemi a vším
Každý z těchto typů něčím vyniká a na druhou stranu se snaží něčemu základnímu vyhnout; něco z univerzálního spektra reality nedokáže akceptovat a vymezováním vůči tomu utváří svoji identitu. (Jedničky popírají animalitu a spontaneitu, Devítky agresivitu, Sedmičky bolest atd.). Každý z těchto typů musí na své cestě překonat jiná úskalí, aby dospěl ke zralosti a moudrosti.
Na tomto workshopu se učíme jednotlivé typy rozpoznávat a společně se zasmějeme nad okovy, které jsme si sami pro sebe vytvořili. A až se nám rozbřeskně, možná nám některé povolí.

Datum: neděle 25. září 2016, 10:00 do 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Místo: Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 1100 Kč

Pro přihlášení na kurz prosíme využijte naši Elektronickou přihlášku.