typkurz na místě
datum20. 10. 2016 - 26. 01. 2017
adresa"Berggasse 19", Praha 1
cena4200 Kč záloha1000 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku na sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitalitu, hospodaření s energií, temperament, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, vůli, dynamiku psychiky a další vlastnosti pisatele.
Ve IV. semestru se prohlubuje praktický nácvik práce s rukopisy, nalézáme souvislosti grafologie
s arteterapií a dobovým společenským klimatem. Studenti nacházejí individuální cestu
k harmonickému životu skrze uzavírání procesu sebepoznání a sebepřijetí.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín”. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď”, partnerství duše a těla

Teoretické základy
  • historie, metody, formy a nástroje arteterapie
  • grafologie a arteterapie
  • typy grafologických rozborů rukopisů
  • psychologický vliv aktuálních společenských norem, konvencí a hodnot
  • projev manipulace v rukopisu, kontramanipulace
  • význam zjednodušování bytí v sedmi krocích
  • cesta k harmonické celistvosti 
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

  • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodových předků, kombinované
  • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

Kurzy ve všední dny se konají v pravidelných týdenních intervalech. Délka 1 lekce je 1,5 hod.

Termín 1

Termín: 20. 10. 2016 – 26. 01. 2017, vždy čtvrtek (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Čas: 17:30 – 19:00 hod.
Místo konání: “Berggasse 19”, Praha 1
Lektorka: Štěpánka Čechová
Cena: 4 200 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE IV. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.