typkurz na místě
datum18. 10. 2017 - 31. 01. 2018
čas18:00 - 19:30 hod.
adresaVodičkova 22, Praha 1 - Nové Město
cena4400 Kč záloha1000 Kč
rezervovat
Toulcův dvůr

Pro přihlášení na kurz prosíme využijte naši Elektronickou přihlášku na sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Rekvalifikačnín kurz s akreditací MŠMT ČR

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, temperament, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, vůli, způsob komunikace, hodnotový žebříček, motivaci, dynamiku psychiky a další vlastnosti pisatele.
Hluboké sebepoznání prostřednictvím grafologického rozboru osobnosti přináší celostní pohled na pisatele a jeho dosavadní cestu životem. Nabízí možnosti, vedoucí k rozšířenému vědomí, šťastnějším pocitům, pochopení sebe sama a druhých lidí z jiného úhlu pohledu.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín”. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď”, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy grafologie
 • účel psychologie písma
 • vznik a vývoj grafologie
 • ruční písmo jako výraz a výtvor
 • symbolika psací plochy a psacích pásem
 • souvislosti mezi symbolikou kresebných testů a psychologií písma
 • dělení a významy znaků v psacím písmu
 • komplexní dojmové znaky: 1. dojem, pohyb x forma, fixace, rytmy, harmoničnost, originalita
 • hypotéza struktury osobnosti a její ověření
 • měřitelné a popsatelné znaky: vázání, velikost, délkové rozdíly, tlak, spojitost x nespojitost,
  šířka x těsnost, plnost x hubenost 
 • postup pro vypracování grafologického rozboru rukopisu
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodových předků, kombinované 
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

Kurzy ve všední dny se konají většinou v pravidelných týdenních intervalech. Délka 1 lekce je 1,5 hod.

Termín 1

Datum: 18. 10. 2017 – 31. 01. 2018, vždy středa (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Čas: 18:00 – 19:30 hod.
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město
Lektorský tým: Štěpánka Čechová, Eva Franklinová
Cena: 4 400 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE I. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.