typkurz na místě
datum17. 10. 2015 - 9. 01. 2016
čas10:00 - 17:00
adresaArt Centrum Botič, Praha 2
cena4200 Kč záloha1000 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.

Kurz s akreditací MŠMT ČR

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit velmi přesně vitalitu, hospodaření s energií, temperament, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, vůli, dynamiku psychiky a další vlastnosti pisatele.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín”. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď”.

Teoretické základy grafologie
 • účel psychologie písma
 • vznik a vývoj grafologie
 • ruční písmo jako výraz a výtvor
 • symbolika psací plochy a psacích pásem
 • souvislosti mezi symbolikou kresebných testů a psychologií písma
 • dělení a významy znaků v psacím písmu
 • komplexní dojmové znaky: 1. dojem, pohyb x forma, fixace, rytmy, harmoničnost, originalita
 • měřitelné a popsatelné znaky: vázání, velikost, délkové rozdíly, tlak, spojitost x nespojitost,
  šířka x těsnost, plnost x hubenost
 • hypotéza struktury osobnosti a její ověření
 • postup pro vypracování grafologického rozboru rukopisu

V ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály.

Praktická část

vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, kombinované
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

První semestr je rozvržen do pěti intenzivních celodenních lekcí, které se konají o víkendech v průběhu měsíců březen – červen 2016.

Datum

soboty a neděle 20. 3., 14. – 15. 5., 11. – 12. 6. 2016

Čas

10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)

Místo konání

Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2

Lektorka

Štěpánka Čechová Ing.
Anna Frombergerová

Kurzovné

4 200 Kč

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.