typkurz na místě
datum19. 10. 2017 - 25. 01. 2018
čas16:00 - 17:30 hod.
adresa"Berggasse", Praha 1
cena4400 Kč záloha1000 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku na sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, temperament, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, vůli, způsob komunikace, motivaci, hodnotový žebříček, dynamiku psychiky a další vlastnosti pisatele.
Hluboké sebepoznání prostřednictvím grafologického rozboru osobnosti přináší celostní pohled na osobnost pisatele a jeho cestu životem. Nabízí možnosti, vedoucí k rozšířenému vědomí, šťastnějším pocitům, pochopení sebe sama a druhých lidí z jiného úhlu pohledu.
Ve II. semestru pracujeme s typologií C. G. Junga, E. Kretschmera a V. Satirové.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín”. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď”, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
 • měřitelné a popsatelné znaky: obohacení x zjednodušení, tah a charakter čáry,
  těstovitost x ostrost, sklon, pravoběžnost x levoběžnost, rychlost x pomalost, úvodní a koncové tahy, začátky a konce, okraje, řádkování, vzdálenost mezi slovy a řádky, členitost x nečlenitost, diakritika a interpunkce, pravidelnost x nepravidelnost, podpis, číslice, adresa, podtrhávání, škrty a přepisy (grafologie pracuje celkem s 26 popsatelnými a měřitelnými znaky)
 • dominantní znaky
 • skupiny znaků
 • tiskací písmo
 • písmo leváků
 • úvod do psychologie
 • typologie podle C. G. Junga, E. Kretschmera, V. Satirové
 • struktura osobnosti v grafologickém rozboru
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodových předků, kombinované
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

Kurzy ve všední dny se konají v pravidelných týdenních intervalech. Délka 1 lekce je 1,5 hod.

Termín 1

Termín: 19. 10. 2017 – 25. 01. 2018, vždy čtvrtek(kromě státních svátků a školních prázdnin)
Čas: 16:00 – 17:30 hod.
Místo konání: “Berggasse”, Praha 1
Lektorka: Štěpánka Čechová, Eva Franklinová
Cena: 4 400 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE II. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.