typkurz na místě
datum16. 04. 2016 - 12. 06. 2016
čas10:00 – 17:00
adresaAteliér DOBEŠKA, Jasná I. 1181/6, Praha 4
cena4800 Kč záloha1000 Kč
rezervovat

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.

Účastníci čtyřdenního semináře se v průběhu dvou jarních víkendů seznámí se základy arteterapeutických přístupů a s možností jejich využití ve své profesi či v osobním životě.
Při výuce, probíhající v hravém ateliéru DOBEŠKA a v jeho romantickém okolí se prolíná teoretická arteterapeuticko – psychologická část v podobě přednášek s praktickými zkušenostně – sebepoznávacími cvičeními.
Každý z účastníků tvořivého kruhu bude mít možnost vyzkoušet si procesní arteterapeutické povolání.
Pestrá témata programu vedou k  pozitivním změnám v životě.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • seznámení s tvořivou, sebepoznávací, relaxační a léčebnou arteterapeutickou metodou
  • přehled o historii a teorii arteterapie
  • praktický nácvik technik a zároveň osobní prožitek
  • výcvik v jednotlivých metodách: kresba – malba, tvůrčí psaní, poetoterapie, dramaterapie, taneční terapie, muzikoterapie
  • symbolické vyjádření vlastní jedinečnosti
  • rozšíření způsobů vhledu do duše neopakovatelné osobnosti druhých lidí
  • rozvoj intuice a empatie, posunutí hranic vědomí
  • uvolnění od stresu a nároků všedních dní, načerpání energie
  • imaginace, vizualizace a meditace
  • na konci semináře získají absolventi “Osvědčení o výcviku v artetechnikách”
Termíny

16. 04. – 17. 04. 2016
11. 06. – 12. 06. 2016
(od 10:00 do 17:00 hod., 1 hod. pauza na oběd)

Místo konání

Ateliér DOBEŠKA, Jasná I. 1181/6, Praha 4

Lektoři

Štěpánka Čechová, Eva Franklinová

Kurzovné

4 800 Kč – možnost platby 2 400 Kč/1. víkend v dubnu a 2 400 Kč/2. víkend v červnu

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.