+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

AKTUALITY

Vážení přátelé grafologie a příbuzných vědních oborů
dovolte nám, abychom vás seznámili s programem Institutu celostní grafologie (dále jen ICG) pro rok 2018. Věříme, že si z naší nabídky vyberete to, co je pro vás aktuálně přitažlivé anebo již dlouhý čas lákavé. Touha hledajících umět, poznat a nabývat nové znalosti ve společenství příjemných lidí s podobnými zájmy činí lidský život lepším a povznášejícím v každé době. Obdarování jedinečné duše prostřednictvím pozitivně prožitého času přináší posílení psychosomatiky a duchovní rozvoj celé osobnosti. S těmito cíli jsme pro vás připravili naši nabídku kurzů a seminářů. 
Kurzy grafologie zaměřujeme na získání teoretických znalostí z oboru psychologie písma a praktickou práci s různými rukopisnými materiály, také s těmi, které si studenti sami přinesou.
Každá lekce přináší komplexní pohled na rozmanitost lidských povah, rozšíření vědomí a kromě nových poznatků atmosféru pohody, klidu a radosti ve společnosti spřízněných duší.
Na konci studia jsou všichni studenti schopni na základě získaných širokých znalostí z grafologie, psychologie a arteterapie vypracovat grafologickou analýzu a syntézu osobnosti autora každého rukopisu.
Arteterapeutické kurzy jsou vedeny jako výcvikové v arte metodách a technikách. Zároveň s praktickým sebezkušenostním nácvikem získáte hluboký teoretický přehled o diagnostických aspektech tvorby duševně zdravých i nemocných klientů. Sebereflexe a zahájení samouzdravujících mechanismů v organismu skrze umělecko – terapeutické procesy jsou jemným, tolerantním procesem, umožňujícím trvalé pozitivní změny života.
Po absolvování kurzu získají studenti “Osvědčení o absolvování”.
Přehled vzdělávacích akcí v oboru grafologie a arteterapie, které se konají ve všední dny, o víkendech (jednodenní nebo dvoudenní) a ve formě pětidenních letních setkání naleznete na této stránce ve sloupci vpravo a podrobněji na webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Pro hluboký a komplexní vhled do vaší osobnosti anebo získání nového náhledu na životní situaci, ve které se právě nalézáte vám nabízíme vypracování grafologické analýzy vašeho rukopisu nebo individuální grafologickou, arteterapeutickou či regresní konzultaci.
Individuální grafologická nebo arteterapeutická sezení s Ing. Štěpánkou Čechovou, grafoložkou a arteterapeutkou, se konají podle dohody v pátek od 16:00 – 20:00 hod. na Praze 1. Jejich cílem je prostřednictvím aktivních vhledových metod prohloubit své sebepoznání a získat nadhled nad osobní cestou životem. 
Individuální regresní nehypnotické terapie, na které se můžete setkat s neměnným a věčným jádrem své osobnosti, pod vedením zkušeného regresního terapeuta, mystika, egyptologa a spisovatele Jaromíra Kozáka se konají každý čtvrtek v čase od 16:00 – 20:00 hod. na Praze 1. Délka jednoho sezení je přibližně 2 hod.
Na individuální konzultace vám doporučujeme přihlásit se v dostatečném časovém předstihu z důvodu dlouhých objednacích termínů. 
Přehled termínů individuálních konzultací naleznete na této stránce ve sloupci vpravo a podrobnější popis jejich obsahu na webové sekci SLUŽBY.

SC_kvetina_MSPřihlásit se na kurzy, semináře a individuální konzultace nebo zadat grafologický rozbor rukopisu za účelem sebepoznání (volby studia a povolání, vhledu do partnerského vztahu, personalistického výběrového řízení) můžete na:
1) webové sekci: VZDĚLÁVÁNÍ/ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
2) e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com
3) telefonicky na mobilním čísle: +420 602 277 019

Podrobnější informace o všech aktivitách ICG naleznete na webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ a SLUŽBY.

Přejeme vám příjemné jarní dny roku 2018 a těšíme se na setkání s vámi ***

                                                   lektorský tým ICG 


ARCHÍV: Zajímavosti z médií


ROK 2018

Sebepoznání v arteterapii, Štěpánka Čechová, přednáška na festivalu Miluj svůj život, 16. 2. 2018, Praha
Co je grafologie a co nám o našich dětech prozradí jejich písmo, Štěpánka Čechová v TV pořadu Sama doma, 5. 3. 2018 viz http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/1148499747-sama-doma/218562220600033
Grafologie a dospělí, Štěpánka Čechová v TV pořadu Sama doma, 6. 3. 2018 viz http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/1148499747-sama-doma/218562220600034
Co prozradí grafologie?, Štěpánka Čechová v pořadu Styl, Český rozhlas 2, 22. 3. 2018 v 9:49 hod. viz http://www.rozhlas.cz/zaznamy/dvojka/#/2018-03-22/9

ROK 2017ROK 2016

Jaromír Kozák: Rex Deus a Máří Magdaléna – velké tajemství, NOVÝ FÉNIX č. 10/2016
Jaromír Kozák: Za tajemstvým Rennes-Le-Chateau, NOVÝ FÉNIX č. 9/2016
Jaromír Kozák: Egyptská kniha mrtvých – egyptský duchovní odkaz – Opravdový poklad, NOVÝ FÉNIX č. 7/2016
Jaromír Kozák: Svědectví o Ježíši z Dopisu staršího obce Esenské, NOVÝ FÉNIX č. 4/2016
Jaromír Kozák: Ježíšova pouť do záhrobí, NOVÝ FÉNIX č. 3/2016, časopis pro nevšední lidi

Naše účast na festivalu Miluj svůj život
2. – 4. července 2016, Plzeň

ROK 2015

Štěpánka Čechová v pořadu Dobré ráno: Co o nás může prozradit písmo
(3. 9. 2015)
Meduňka č. 10, říjen 2015, str. 44: Arteterapie – příjemná cesta k sebepoznání, Štěpánka Čechová, Institut celostní grafologie 
Cesty k sobě: Ing. Jitka Zahrádková – Co všechno na vás prozradí písmo
iDNES: Písmo Comenia potlačuje v dětech osobnost a emoční vývoj, varuje znalec  

Naše účast na výstavě Minerva

Naše účast na výstavě Minerva

Markéta Šaldová, absolventka ICG
DSCN3289 (2)

Duben obrázek

Obrazy z tvorby Markéty Šaldové, absolventky ICG

 

 

V letním semestru 2018 a v zimním semestru 2018/2019 pořádáme KURZY VE VŠEDNÍ DNYVÍKENDOVÉ – jednodenní a dvoudenní semináře, LETNÍ KURZY – intenzivní pětidenní:
GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
(v celkovém rozsahu 2 roky – 4 semestry):
I. semestr můžete navštěvovat v některém z 5 termínů – 3 termíny v Praze nebo 1 termín v Brně nebo 1 termín konání v Bratislavě. Nepožadujeme vstupní testy.

TERMÍN 1 
Čas konání: čtvrtek od 15. 03. 2018 do 28. 06. 2018, 18:00 – 19:30 hod. 
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město, 1.patro – učebna č. 104
Cena kurzu: 4 400 Kč

TERMÍN 2
Čas konání: úterý od 16. 10. 2018 do 29. 01. 2019, 18:00 – 19:30 hod.
 
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město, 1.patro – učebna č. 104
Cena kurzu: 4 500 Kč

TERMÍN 3 
Čas konání: středa od 17. 10. 2018 do 30. 01. 2019, 12:30 – 14:00 hod. 
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena kurzu: 4 500 Kč

TERMÍN 4 
Čas konání: pondělí od 01. 10., 29. 10., 26. 11., 10. 12. 2018, 14. 01. 2019, 16:30 – 19:30 hod., sobota 23. 02. – neděle 24. 02. 2019, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Grohova 61, Brno – střed
Cena kurzu: 4 300 Kč

TERMÍN 5
Čas konání: sobota 21. 04. 2018 – neděle 22. 04. 2018, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Hotely Plus, Bulharská 72, Bratislava 
Cena kurzu: 100 EURO/1 víkend

DALŠÍ AKCE VE VŠEDNÍ DNY

1. Praktická grafologie I.

Společná práce s individuálními rukopisy a grafologickými tabulkami.

Termín a čas: pondělí 22. 01., 26. 02., 26. 03., 09. 04., 21. 05., 18. 06., 16. 07., 24. 09., 29. 10., 26. 11., 17. 12. 2018 od 17:30 – 19:00 hod. 
Místo konání: “Berggasse”, Praha 
Cena: 3 000 Kč/kurz nebo 300 Kč/1 lekce

2. Praktická grafologie II.

Společná práce s individuálními rukopisy.
Termín a čas: čtvrtek 18. 10., 22. 11., 6. 12. 2018 od 10:30 – 14:00 hod. 
Místo konání: “Berggasse”, Praha 
Cena: 3 300 Kč/kurz nebo 1 100 Kč/1 lekce

3. Arteterapie – I. semestr

Teorie a praktická sebepoznávací cvičení.
Termín a čas: čtvrtek od 17. 10. 2018 do 30. 01. 2019, 13:00 – 14:30 hod. 
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 5 700 Kč/kurz, 450 Kč/1 lekce

4. Sestavte si svůj rodokmen

Získáte kroniku svého rodu a rodový strom. Možnost grafologické analýzy rukopisů Vašich předků s pochopením jejich povahových vlastností a motivace.
Termín a čas: středa od 17. 10. 2018 do 30. 01. 2019, 16:00 – 17:30 hod. 
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město, 1.patro – učebna č. 104
Cena: 4 800 Kč

5. Individuální konzultace 

Teorie a praktické využití psychologie písma nebo arteterapeutických metod k sebepoznání.
Termín a čas: pátek 19. 01., 02. 02., 02. 03., 30. 03., 27. 04., 15. 06. 2018, 16:00 – 20:00 hod.
délka sezení 1 hod.
Místo konání: Praha 1 
Cena: 800 Kč/1 hod.

6. Individuální regresní terapie

Poselství z nevědomí o vaší unikátní a věčné duši. Individuální sezení trvá cca 2 hod.
Termín a čas: vždy čtvrtek od 16:00 – 20:00 hod.
Adresa: Praha 1 
Cena: 750 Kč/1 hod.

7. GRAFOLOGIE/II. semestr, III. semestr,  IV. semestr, Grafologie a energetický systém člověka – uzavřené skupiny.

Kurzy pro pokročilé, konají se v Benešově a v Praze.

VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE JEDNODENNÍ A DVOUDENNÍ
1. Opakovací grafologický seminář

Společné zpracování rukopisů se supervizí a opakování grafologicko – psychologické teorie.
Termín a čas: sobota 12. 05. –  neděle 13. 05. 2018, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 3 400 Kč

2. GRAFOLOGIE/Grafologie a energetický systém člověka – uzavřené skupiny.

Kurzy pro pokročilé, konají se v Pardubicích a v Bratislavě

LETNI KURZY – intenzivní pětidenní
1. Grafologie pro pokročilé

Teorie psychologie písma III. semestr, výcvik ve zpracování grafologických rozborů.

Termín a čas: středa – neděle od 11. do 15. 07.  2018, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 5 500 Kč

2. Grafologie pro začátečníky

Grafologie – psychodiagnostická metoda, výraz a výtvor v písmu, dojmové znaky, grafologická hypotéza a grafologický rozbor, další jednotlivé grafologické znaky a jejich skupiny.
Termín a čas: středa – neděle od 04. do 08. 07.  2018, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 5 800 Kč

3. Letní artetechniky aneb jaká je Vaše barva?

Výcvik v arteterapii probíhá na mystických místech Prahy, seznámení a praktický prožitek s celou škálou artetechnik.
Termín, čas: středa – neděle od 18. do 22. 07.  2018, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 5 600 Kč

Všechny akce, které pořádáme v letním semestru 2018 a zimním semestru 2018/2019 najdete na webové sekci KALENDÁŘ, jejich podrobný obsah na webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ.