+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

AKTUALITY

*** UPOZORNĚNÍ !
Pracujeme na rekonstrukci webových stránek. Většina záložek je již aktualizovaná, ale některé ještě procházejí revitalizací. Děkujeme vám za pochopení přechodné situace :-). 
Sekce AKTUALITY, KALENDÁŘ, KONTAKT a ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA vám umožní získat informace k akcím, které pořádáme v roce 2017 a přihlásit se k účasti.
Těšíme se na osobní setkání s Vámi! ***

Vážení přátelé grafologie a příbuzných vědních oborů,  

dovolte nám, abychom vás seznámili s programem Institutu celostní grafologie (dále jen ICG) pro rok 2017. Věříme, že si z naší nabídky vyberete to, co je tématicky pro vás právě teď aktuálně přitažlivé anebo již dlouhý čas lákavé. Touha hledajících umět, poznat a nabývat nové znalosti ve společenství příjemných lidí s podobnými zájmy činí lidský život lepším a povznášejícím v každé době. Obdarování jedinečné duše prostřednictvím pozitivně prožitého času přináší posílení psychosomatiky a duchovní rozvoj celé osobnosti. S těmito cíli jsme pro vás připravili naši nabídku kurzů a seminářů. 
Pro rychlý vhled do vaší osobnosti anebo získání náhledu na životní situaci, ve které se právě nalézáte vám doporučujeme vypracování grafologické analýzy vašeho rukopisu nebo individuální grafologickou, arteterapeutickou či regresní konzultaci.
Přehled vzdělávacích akcí v oboru grafologie, arteterapie, psychologie, genealogie a energetických systémů člověka, které se konají ve všední dny, o víkendech (jednodenní nebo dvoudenní) a ve formě pětidenních letních setkání naleznete na této stránce ve sloupci vpravo a na webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ (v procesu revitalizace).

Kurzy grafologie v ICG mají akreditaci MŠMT a po čtyřech semestrech je proto mohou studenti zakončit rekvalifikační zkouškou. Výuku zaměřujeme na získání teoretických znalostí z oboru psychologie písma a praktickou práci s různými rukopisnými materiály, také s těmi, které si studenti sami přinesou.
Každá lekce přináší komplexní pohled na rozmanitost lidských povah, rozšíření vědomí a kromě nových poznatků atmosféru pohody, klidu a radosti ve společnosti spřízněných duší.
Na konci studia jsou všichni studenti schopni na základě získaných širokých znalostí z grafologie, psychologie a arteterapie vypracovat grafologickou analýzu a syntézu osobnosti autora každého rukopisu.

Arteterapeutické kurzy jsou vedeny jako výcvikové v arte metodách a technikách. Zároveň s praktickým sebezkušenostním nácvikem získáte hluboký teoretický přehled o diagnostických aspektech tvorby duševně zdravých i nemocných klientů. Možnosti sebereflexe a zahájení samouzdravujících mechanismů v organismu skrze umělecko – terapeutické procesy je plné jemnosti, tolerance a komplexní změny.
Po absolvování kurzu získají studenti “Osvědčení o absolvování”.

Můžete se objednat na červnovou individuální regresní nehypnotické terapie, na které se ve změněném stavu vědomí (nehypnotický stav) pod vedením zkušeného regresního terapeuta, mystika, egyptologa, spisovatele a historika Jaromíra Kozáka můžete setkat s neměnným a věčným jádrem své osobnosti. Délka sezení cca 2 hod.

Každý pátek můžete v případě volného termínu na setkání s grafoložkou a arteterapeutkou Štěpánkou Čechovou prostřednictvím aktivních vhledových metod prohloubit své sebepoznání a získat nadhled nad cestou životem. 

SC_kvetina_MS                                                    Markéta Šaldová, absolventka ICG

 
Přihlásit se na kurzy, semináře, individuální konzultace a regresní terapii nebo zadat grafologický rozbor rukopisu za účelem sebepoznání, volby studia a povolání, vhledu do partnerského vztahu anebo personalistického výběrového řízení můžete na:

1) webové sekci: VZDĚLÁVÁNÍ/ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
2) e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com
3) telefonicky na mobilním čísle: +420 602 277 019

Podrobnější informace o všech aktivitách ICG naleznete ve webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ a SLUŽBY (aktuální v revitalizaci).

Přejeme vám příjemné zimní dny roku 2017 a těšíme se na setkání s vámi

                                                                          lektorský tým ICG 


Zajímavosti z médií


ROK 2016

Jaromír Kozák: Rex Deus a Máří Magdaléna – velké tajemství, NOVÝ FÉNIX č. 10/2016
Jaromír Kozák: Za tajemstvým Rennes-Le-Chateau, NOVÝ FÉNIX č. 9/2016
Jaromír Kozák: Egyptská kniha mrtvých – egyptský duchovní odkaz – Opravdový poklad, NOVÝ FÉNIX č. 7/2016
Jaromír Kozák: Svědectví o Ježíši z Dopisu staršího obce Esenské, NOVÝ FÉNIX č. 4/2016
Jaromír Kozák: Ježíšova pouť do záhrobí, NOVÝ FÉNIX č. 3/2016, časopis pro nevšední lidi

Naše účast na festivalu Miluj svůj život
2. – 4. července 2016, Plzeň

ROK 2015

Štěpánka Čechová v pořadu Dobré ráno: Co o nás může prozradit písmo
(3. 9. 2015)
Meduňka č. 10, říjen 2015, str. 44: Arteterapie – příjemná cesta k sebepoznání, Štěpánka Čechová, Institut celostní grafologie 
Cesty k sobě: Ing. Jitka Zahrádková – Co všechno na vás prozradí písmo
iDNES: Písmo Comenia potlačuje v dětech osobnost a emoční vývoj, varuje znalec  

 

 

 

Naše účast na výstavě Minerva

Naše účast na výstavě Minerva


LÉTO


JE KONEC LÉTA

Neznámý autor

Bylo to v sobotu
anebo v neděli,
když čápy po nebi
za moře letěli?
Co na tom záleží?
Stejně jsme prohráli.
Léto nám v zobáku 
odnesli do dáli.

Markéta Šaldová, absolventka ICG


KVĚTEN


MÁJ

Z básně Karla Hynka Máchy

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech,
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík rúži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol,
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Na počest měsíci lásky a svátku maminek doporučujeme: 
Andy Andrews: Ten, který si všímal
Forrest Carter: Škola malého stromu
Paulo Coelho: U řeky Piedra jsem usedla a plakala
Paulo Coelho: Vítěz je sám
Barbara Erskinová: Žila jsem již před staletími
Arielle Fordová: Tajemství spřízněných duší
Anselm Grün: Co živí lásku
Grace McCleenová: Skvostná země
Jan Otčenášek: Když v ráji pršelo 
Don Miguel Ruiz: Láska, vztahy a přátelství
Jaroslav Seifert: Maminka

V sobotu 21.5.2016 se koná od 18:00 hod. ŠAMANSKÁ MEDITACE v Art Centru Botič a můžete se přihlásit na jednohodinovou diagnostiku a léčbu, vycházející z peruánské šamanské tradice – volné termíny pro objednání:
21.5.2016 od 11:00 hod., 22.5.2016 od 14:00, 15:00 hod.
V sobotu 21.5.2016 zahajujeme rekvalifikační kurz GRAFOLOGIE I. semestr v KC Průhon a o týden později 28.5.2016 v KD Ládví speciální kurz
GRAFOLOGIE PRO UČITELE A VYCHOVATELE. 
Těšíme se na vaši účast v domečku pod Vyšehradem nebo na Praze 6 či 8. 

Přejeme květen 2016 prožitý v radosti z přírody, láskyplných vztahů a všech krás vašeho světa.

DSCN3289 (2)
Markéta Šaldová, absolventka ICG      


DUBEN

Duben se nasměje: prohání po parku
studené krůpěje z dešťových pohárků.
Když sluníčko zatočí paprskem nad louží,
komu padl do očí, po jaru zatouží.

Na počest měsíce bezpečnosti doporučujeme:
Albert J. Bernstein: Citový upíři, Motto
Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend: Hranice, Návrat domů
Isabelle Nazare – Aga: Nenechte sebou manipulovat, Portál
Dianne Doyle Pita: Nezdravá závislost, Karmelitánské nakladatelství 
Conrad & Suzanne Pottsovi: Asertivita, Grada
Janette Rainwater: Vezměte život do vlastních rukou, Grada
Pavel Rejha: Poznejte své partnery včas, C. H. Beck pro praxi
John Townsend: Kazisvěti našeho života, Návrat domů
Ghislaine Trabacchi: Uměni říct NE?, Portál

V sobotu 23. 4. 2016 se koná oblíbený sebepoznávací seminář TYPOLOGIE ŽIVLŮ A JEJÍ VYUŽITÍ V GRAFOLOGII a v neděli 24. 4. 2016 neméně úspěšný, dvě témata propojující seminář PROPOJENÍ GRAFOLOGIE A ASTROLOGIE. 
Těšíme se na vaši účast v přírodním prostoru pod bájným Vyšehradem.

Gratulujeme studentkám, které 9. dubna 2016 úspěšně zakončily studium Základy grafologie rekvalifikační zkouškou a získaly novou profesi GRAFOLOG!

Přejeme vám duben 2016 prožitý s lehkostí a hravostí bezstarostně proměnlivého aprílového počasí, poskytující zážitky k duchovnímu růstu a životu v lásce.

Duben obrázek

Markéta Šaldová, absolventka ICG


BŘEZEN

Z básně Karla Tomana: Měsíce 

Na naší studně ráno hvízdal kos.
Jde jaro, jde jaro.
A když jsem okno na sad otvíral, 
šeptaly pukající pupeny:
Jde jaro, jde jaro.

Bez chvěje se a hrušně čekají.
Jde jaro, jde jaro.
Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas
a nových kovů napil se tvůj smích.
Jde jaro, jde jaro.

Bože můj,
obnoviteli, obroditeli,
na srdce v sněhu pamatuj.

Na počest měsíce čtenářů doporučujeme:
Julia Cameronová: Umělcova cesta, Triton
Ladislav Dvořák: Obejměte své vnitřní dítě, Portál
Mircia Eliade: Obrazy a symboly, Computer Press
Julie Flanderková: Grafologie pro každého, Hokr
Alexander Loyd a Ben Johnson: Léčebný kód, Pavel Dobrovský – BETA s. r. o.
Jozef Mistrík: Grafológia, Obzor
Dr. Joseph Murphy: Moc podvědomí, Pragma
Clarissa Pinkola Esés, Ph.D.: Ženy, které běhaly s vlky, Pragma
Richard Rohr – Andreas Ebert: Enneagram (Devět tváří duše), Synergie 

29. 3. 2016 od 18:45 hod. začínají kurzy GRAFOLOGIE/I. semestr v romantickém půdním prostoru Divadla KAMPA na jednom z nejpoetičtějších a nejtajemnějších míst Prahy. 
Těšíme se na vaši účast.

Přejeme vám březen 2016 prožitý v naději, radosti z přicházejícího jara a nových začátků, setkání se srdcemi, která jsou živoucí a naplněná lidskostí.  

V letním semestru 2017 a v zimním semestru 2017/2018 pořádáme KURZY VE VŠEDNÍ DNYVÍKENDOVÉ – jednodenní
a dvoudenní semináře, LETNÍ KURZY – intenzivní pětidenní:
GRAFOLOGIE/I. semestr

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR (v celkovém rozsahu 2 roky – 4 semestry):
I. semestr můžete navštěvovat v některém ze 3 termínů v Praze nebo v Bratislavě.

TERMÍN 1
Čas konání: každý čtvrtek od 23. 03. do 29. 06. 2017, 18:00 – 19:30 hod.
 
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město, 1.patro – učebna č. 104
Cena kurzu: 4 300 Kč

TERMÍN 2
Čas konání: sobota 08. 04. 2017 – neděle 09. 04. 2017,  sobota 27. 05. 2017, 
10:00 – 17:00 hod.
 (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Hotel Agatka, Pezinská 901/5, Bratislava – Chorvátský Grob 
Cena kurzu: 100 EURO/1 víkend

TERMÍN 3 
Čas konání: každá středa od 18. 10. 2017 do 31. 01. 2018, 18:00 – 19:30 hod. 
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město, 1.patro – učebna č. 104
Cena kurzu: 4 300 Kč

GRAFOLOGIE/II. semestr, III. semestr,  IV. semestr, Grafologie a energetický systém člověka – uzavřené skupiny.

 Tyto kurzy pro pokročilé se konají v Benešově, Liptovském Mikuláši, Pardubicích a v Praze.                                                          

DALŠÍ AKCE VE VŠEDNÍ DNY
 
1. Sestavte si svůj rodokmen I. 

Vydejte se po stopách svých předků a naleznete sami sebe. 
Termín a čas: pondělí od 20. 03. do 26. 06. 2017, 10:00 – 11:30 hod.
Místo konání: Café Blanka, Soběslavská 23,  Praha 3 – Vinohrady
Cena: 4 400 Kč

2. Sestavte si svůj rodokmen II. 

Staňte se tvůrcem kroniky svého rodu a malířem stromu věčného života.
Termín a čas: pondělí od 20. 03. do 26. 06. 2017, 18:00 – 19:30 hod.
Místo konání: Café Blanka, Soběslavská 23,  Praha 3 – Vinohrady
Cena: 4 400 Kč

3. Praktická grafologie  

Společná práce s individuálními rukopisy a grafologickými tabulkami.
Termín a čas: pondělí 20. 02., 20. 03., 24. 04., 22. 05., 19. 06. 2017
Čas: 17:30 – 19:00 hod.
Místo konání: “Berggasse”, Praha 
Cena: 300 Kč/1 lekce

4. Individuální konzultace 

Teorie a praktické využití psychologie písma a arteterapeutických metod k sebepoznání. Na objednání 14 dní před požadovaným termínem. 
Termín a čas: středa od 24. 03. do 30. 06. 2017, 16:00 – 18:00 hod.
Místo konání: “Berggasse”, Praha 
Cena: dohodou

5. Individuální regresní terapie

Poselství z nevědomí o vaší unikátní a věčné duši. Na objednání nejpozději do 14 dní od termínu konání. Jedno individuální sezení trvá cca 2 hod.
Termín a čas: úterý 05. 06. 2017 od 10:00 – 18:00 hod.
Adresa: “Berggasse”, Praha 
Cena: 600 Kč/1 hod.

VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE JEDNODENNÍ

Místo konání: umělecký prostor Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady (pokud není uvedeno jinak)

1. Typologie MBTI I.

Plastický model silných a slabých stránek v osobnosti vychází z klasických jungovských funkcí.
Termín a čas: sobota 11. 02. 2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 1 100 Kč

2. Typologie MBTI II.

Modely partnerských vztahů, volba povolání podle typologie MBTI.
Termín a čas: neděle 12. 02.  2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 1 100 Kč

3. Opakovací grafologický seminář

Společné zpracování 3 rukopisů se supervizí a opakování grafologicko – psychologické teorie.
Termín a čas: neděle 26. 02. 2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 50 EUR
Místo konání: Liptovský Mikuláš

4. Grafologie – vědecká psychodiagnostická metoda

Úvod do psychologie písma, propojení grafologicko – psychologické teorie s aplikací do rukopisů. Možnost pracovat s vlastní písemnou ukázkou jako možnost vhledu do vlastní osobnosti skrze skupiny grafologických znaků. Účastníci získají osvědčení o absolvování.
Termín a čas: neděle 25. 03. 2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 50 EUR
Místo konání: Trenčín

5. Arteterapie – barevná cesta k sobě

Úvod do arteterapie, sebepoznávací a seberozvojová cvičení. Účastníci získají osvědčení o absolvování.
Termín a čas: neděle 13. 05. 2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 50 EUR
Místo konání: Trenčín

VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE DVOUDENNÍ
1. Opakovací grafologický seminář
Společné zpracování 5 rukopisů se supervizí a opakování grafologicko – psychologické teorie.
Termín a čas: 04. 03. – 05. 03. 2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 3 000 Kč

LETNÍ KURZY – intenzivní pětidenní
1. Grafologie pro pokročilé

Teorie psychologie písma III. semestr (2 dny) a IV. semestr (3 dny), výcvik ve zpracování grafologických rozborů.
Termín a čas: středa – neděle od 05. do 09. 07.  2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 5 500 Kč

2. Grafologie pro začátečníky

Grafologie – psychodiagnostická metoda, výraz a výtvor v písmu, dojmové znaky, grafologická hypotéza a grafologický rozbor, další jednotlivé grafologické znaky a jejich skupiny.
Termín a čas: středa – neděle od 12. do 16. 07.  2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 5 600 Kč

3. Letní artetechniky aneb jaká je Vaše barva?

Výcvik v arteterapii probíhá na mystických místech Prahy, seznámení a praktický prožitek s celou škálou artetechnik.
Termín, čas: úterý – sobota od 18. do 22. 07.  2017, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Cena: 5 500 Kč

Všechny akce, které pořádáme v letním semestru 2017 najdete ve webové sekci KALENDÁŘ.